22-08-2019
Komunikat dotyczący zabawki MOTYL 54280, DKT2 15.01.2018

„WADER-WOŹNIAK” sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, informuje, iż wprowadzona
do obrotu zabawka – puzzle edukacyjne 54280, DKT 2.15.01.2018, kod EAN 5900694542808,
nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20
października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność małych
elementów, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w
wyniku wewnętrznego zatkania przez elementy zaklinowane w ustach, gardle lub przy
wejściu do dolnych dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym
postepowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

powrót