2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu:  Targi Spielwarenmesse Norymberga, Niemcy 2013, udział w targach jako wystawca

Nazwa Beneficjenta: P.P.H. „Wader-Woźniak” Sp. z o.o.
Termin realizacji: luty 2013

Przedmiotem projektu jest udział firmy P.P.H. „Wader-Woźniak” Sp. z o.o. w  prestiżowych targach zabawek „Spielwarenmesse Nuernberg”, które dają możliwość prezentacji nowego asortymentu oraz uzyskania informacji na temat nowych trendów w branży. Udział firmy w projekcie powoduje wzrost atrakcyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu 141.000,00 PLN

Wartość dofinansowania  49.994,40 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

2012

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: Targi Spielwarenmesse Norymberga 2012, Niemcy, udział w targach jako wystawca

Nazwa Beneficjenta: P.P.H. „Wader-Woźniak” Sp. z o.o.
Termin realizacji: luty 2012

Przedmiotem projektu jest udział firmy P.P.H. „Wader-Woźniak” Sp. z o.o. w  prestiżowych targach zabawek „Spielwarenmesse Nuernberg”, które dają możliwość prezentacji nowego asortymentu oraz uzyskania informacji na temat nowych trendów w branży. Udział firmy w projekcie powoduje wzrost atrakcyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu 141.000,00 PLN

Wartość dofinansowania  49.994,40 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

2010

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: Targi Spielwarenmesse Norymberga 2010
Nazwa Beneficjenta: P.P.H. „Wader-Woźniak” Sp. z o.o.
Termin realizacji: luty 2010

Przedmiotem projektu jest udział firmy P.P.H. „Wader-Woźniak” Sp. z o.o. w  prestiżowych targach zabawek „Spielwarenmesse Nuernberg”, które dają możliwość prezentacji nowego asortymentu oraz uzyskania informacji na temat nowych trendów w branży. Udział firmy w projekcie powoduje wzrost atrakcyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu:   110.000,00 PLN

Wartość dofinansowania:  50.000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

2009

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: Targi Spielwarenmesse Norymberga 2009
Nazwa Beneficjenta: P.P.H. „Wader-Woźniak” Sp. z o.o.
Termin realizacji: luty 2009

Przedmiotem projektu jest udział firmy P.P.H. „Wader-Woźniak” Sp. z o.o. w  prestiżowych targach zabawek „Spielwarenmesse Nuernberg”, które dają możliwość prezentacji nowego asortymentu oraz uzyskania informacji na temat nowych trendów w branży. Udział firmy w projekcie powoduje wzrost atrakcyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu:   90.000,00 PLN

Wartość dofinansowania:  20.000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

powrót