Polityka Jakości

Misją firmy jest wspieranie rodziców i nauczycieli przedszkolnych w dbaniu o prawidłowy rozwój psychoruchowy dzieci w ich pierwszych latach życia. Polski producent tworzy zabawki wysokiej jakości oraz trwałości, które rozwijają kreatywność dzieci, kształtują umiejętność logicznego myślenia oraz zachęcają dziecko do zabaw ruchowych.

Wader-Woźniak jest inicjatorem akcji edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa wśród dzieci.

Wysoką jakość naszych wyrobów gwarantuje używanie w procesie produkcji starannie wyselekcjonowanych, sprawdzonych materiałów i surowców, spełniających bardzo rygorystyczne normy bezpieczeństwa dotyczące zawartości poszczególnych substancji, oraz stały nadzór procesu produkcji.

Założenia Polityki Jakości realizujemy poprzez:

 • odpowiednią strukturę organizacyjną z określonym podziałem odpowiedzialności
 • spełnianie uzgodnionych wymagań i oczekiwań Klientów
 • realizację wszystkich wymagań prawnych i norm bezpieczeństwa
 • staranny dobór materiałów i usług naszych dostawców
 • ciągły nadzór nad jakością produkowanych wyrobów na każdym etapie produkcji
 • stosowanie nowoczesnych technologii oraz materiałów
 • ciągłe doskonalenie zachodzących procesów i metod pracy
 • skuteczne podejmowanie działań korygujących
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i zaangażowania personelu
 • dbałość o środowisko naturalne i warunki pracy
 • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością

Polityka Jakości Wader–Woźniak zobowiązuje wszystkich pracowników i dostawców naszej firmy do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych oraz rzetelnej realizacji rozwiązań Systemu Zarządzania Jakością i jego ciągłego doskonalenia.

Nasi pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełna identyfikacja z firmą gwarantuje osiągnięcie sukcesu.

Niniejszym deklarujemy, że personel oraz Zarząd Spółki zna i stosuje Politykę Jakości oraz że dokłada wszelkich starań w prawidłowym funkcjonowaniu, a także rozwoju procesów kontroli jakości w naszej firmie.

Zadowolenie Klienta jest podstawowym warunkiem na drodze do osiągnięcia sukcesu.

powrót